Facebook Twitter

Sigorta Nedir ?

       Sigorta, kişilerin karşılaşabilecekleri, zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için, risklerini, belli bir prim karşılığında transfer etme sistemidir.

Bu sistem sayesinde kişiler, karşı karşıya bulundukları tehlikelerin neden olabileceği parayla ölçülebilen zararlarını, küçük miktarlarda ödedikleri primler karşılığında teminat altına almaktadırlar.

Sigortanın temel işlevi, kişilerin, uğradığı zarardan ekonomik açıdan olumsuz yönde etkilenmemesini sağlamaktır.

Sigorta yapılabilmesi için, sigortalı/sigorta ettiren ve sigortacı arasında, poliçe adı verilen bir sigorta sözleşmesi düzenlenmelidir. Bu sözleşme, sigortalanana ait bilgileri, sigortanın başlangıç ve bitiş tarihlerini, teminat tutarlarını, sözleşmenin koşullarını ve ödenecek primi gösteren yazılı bir sözleşmedir